ໃບຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ

Supplier-Assessment-Certificate-(1)

ໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນຜູ້ສະຫນອງ

QA

QA

BPA FREE

BPA ຟຣີ

TEST

ທົດສອບ

ISO9001

ISO9001

Supplier-Assessment-Certificate-(2)

ໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນຜູ້ສະຫນອງ